ENDÜSTRİLER

TEMİZ SU VE ATIKSU ARITMA TESİS OTOMASYONU

  • Atıksu ve Temiz su arıtma tesislerine kurulan otomasyon sistemleri,bir sonraki devrim olan Endüstri4.0 devrimine sizleri hazırlıyor.

   • RTU/PLC Sisteminin Avantajları

   • Panoda az yer kaplaması

   • Toz, sıcak, titreşim, nem, gürültü, sıvı ve diğer olumsuz ortam koşullarında sorunsuz çalışabilme

   • Endüstriyel tesis genişletilmek istendiğinde kolaylıkla kapasite genişletebilme

   • Daha güvenli v e hızlı kontrol ve izleme sağlama

    

    

   • SCADA Sisteminin Özellikleri

    

   • Gerilim, akım gibi enerjinin bazı parametrelerin sürekli ve eşzamanlı bir şekilde izleyebilme.

   • Sıcaklık, basınç, ph gibi analog değerleri izleyebilme ve bunları grafiksel olarak gösterebilme.

   • Tesisin tamamındaki motorların, valflerin, switchlerin durumlarını izleyebilme ve kontrol edebilme.

   • Herhangi bir arıza durumunu hemen görebilme ve mesaj olarak yazdırma.

   • Günlük, aylık olarak geçmiş zamanlar için rapor hazırlayabilme.

   • Endüstriyel tesisteki arıtma işleminin hangi pozisyonda olduğunu izleyebilme ve kontrol edebilme.

  •